puroresuspirit.net
K-DOJO results for March 20, 2017
~ Taishi Takizaawa & Kaji Tomato vs Kengo Mashimo & Tank Nagai ~ UWA World Middleweight : Ayumu Honda vs Shinichiro Tominaga