puroresuspirit.net
NOAH results for January 11, 2017
~ Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs Go Shiozaki & Maybach Taniguchi ~ Atsushi Kotoge vs Takashi Sugiura – Naomichi Marufuji vs Hitoshi Kumano