punditokraterne.dk
Befolkning, vækst og klima 13: Derfor løber vi ikke tør for udtømmelige ressourcer.
Vil ikke-fornybare ressourcer blive udtømt, hvis der ikke bliver grebet ind politisk? Er økonomisk vækst overhovedet foreneligt med, at de ikke-fornybare ressourcer ikke er uendelige? Begge bekymri…