punditokraterne.dk
Befolkning, klima og vækst 11: Det man ikke ser
Alternativomkostninger, også kaldet offeromkostninger er de omkostninger, der opstår ved at en valgt handling udelukker andre samtidige handlinger Formlen for Alternativomkostninger er meget simpel…