punditokraterne.dk
Befolkning, klima og vækst 6: Dit livs vigtigste graf
Grafen fortæller en ekstremt vigtig historie – måske menneskehedens vigtigste. Den viser sammenhængen mellem verdens folketal (x-aksen) og velstanden målt ved BNP (y-aksen). Og den viser, at der er…