punditokraterne.dk
Dødshjælp er mere komplekst, end debatten normalt viser
Aktiv dødshjælp dukker med ret regelmæssige mellemrum op i den offentlige debat. Hver gang påberåber tilhængerne sig en stigende tilslutning til idéen i befolkningen. Og det er i hvert fald temmeli…