punditokraterne.dk
Åbent udbud sænker statsstøtten til vedvarende energi markant
Det har længe været kendt, at teknologi-specifik støtte til vedvarende energi (VE) er samfundsøkonomisk dyr og ineffektiv. I f.eks. Sverige og Norge bliver støtten til vedvarende el ydet til dem, …