punditokraterne.dk
Hvorfor omfordeling kun står for 10 pct. af lavindkomsternes indkomststigning
Det er en sejlivet myte, at væksten i levestandarden for de laveste indkomster primært skyldes indførelsen af velfærdsstaten og dens omfattende omfordeling. Den altdominerende forklaring er imidler…