punditokraterne.dk
Det går den gale vej på Frederiksberg
Samtlige partier på Frederiksberg har indgået en budgetaftale. Det er en temmelig trist affære. Til trods for, at staten netop fra 2019 kompenserer kommunerne for 75 pct. af mindreprovenuet ved ska…