punditokraterne.dk
Hvad gør handel 10: Stigende omfang af ikke-toldbarrierer for frihandel.
Som vor sommerserie om handel har pointeret, er der nær konsensus blandt økonomer om, at frihandel indebærer store økonomiske fordele. Handelsrestriktioner kan begunstige bestemte grupper – m…