punditokraterne.dk
Meningsløst med “grønnere” registreringsafgifter
En af parolerne i den igangværende diskussion er, at registreringsafgiften bør være “grønnere”. Det vil sige i endnu højere grad straffe udledning af drivhusgas. Problemet er bare, at b…