punditokraterne.dk
Parallelle valutaer, pseudo-euro og andre løsninger på Grækenlands betalingsvanskeligheder
Den græske regering står nu over for en så akut mangel på penge, at det diskuteres om de bliver nødt til at udstede en ny, parallel valuta til at lukke hullet. Tænketanken Bruegel har hér samlet e…