punditokraterne.dk
Ingen sammenhæng mellem den reelle udvikling i ulighed og den offentlige debat
Det er næppe gået nogen næse forbi, at ulighedsdebatten har fyldt en del de senere år. Nu har den selvfølgelig altid været fremtrædende herhjemme af politisk-historiske grunde. Og selv om baggrunds…