punditokraterne.dk
Skotternes ret til selv at bestemme
Det er udtryk for sund liberalisme, at skotterne får mulighed for selv at bestemme.