punditokraterne.dk
Passets historie: Fra nødforanstaltning til New Normal
Forleden var den fhv. konservative justitsminister ude med forslag om, at man administrativt og på efterretningstjenestens foranledning skulle inddrage de danske syrienskrigeres pas. I de fleste la…