punditokraterne.dk
IMF om ulighed og vækst (måske) II – Den danske socialstatsmodel skader vækst og velstand
Et nyligt notat fra IMF, der konkluderer at omfordeling generelt ikke skader den økonomisk vækst er fejlagtigt blevet brugt som argument for den danske model. Hvis analysens resultater er korrekte …