punditokraterne.dk
SKATs kontrolbeføjelser i lyset af EMRK art. 8
Folketinget har (nok) givet SKAT beføjelser, der strider mod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.