punditokraterne.dk
Om ulighed, velstand og en stadig mere pinlig og utroværdig udviklingsminister
No Wall Street financier has done as much damage to American social mobility as the teachers’ unions have – The Economist leder den 13.10.2012 om årsagerne til den stigende ulighed og mangle…