punditokraterne.dk
89’erne – en tale
89’erne: Tale til lancering af ”89’erne: Politiske Visioner fra En Borgerlig Revolution”, CEPOS, 18.XI.2010 Mange tak for invitationen til at sige noget om ”89-generationen”. Det er jo en ære—men s…