punditokraterne.dk
Fusk eller sjusk? Mere om Poul Høi (4)
Berlingske Tidendes Cavling Pris-vindende korrespondent Poul Høi fortsætter i den vante skure med en særegen type blanding af journalistik, politisk kommentar og fri fortolkning af fakta. I den for…