punditokraterne.dk
Blairs afgang
Så annoncerede Blair tidspunktet for sin afgang. Det blev den 27. juni. Som nævnt i en tidligere posting er der forskellige opfattelser af ham. Denne punditokrat må erkende at have skiftet opfattel…