punditokraterne.dk
Vise ord om kreativitet
Er du også, kære læser, godt og grundigt fed up med "krea-snak" á la Richard Florida, og hans hærskare af sykofanter, akolytter, apostle, og ukreative eftersnakkere, og synes du at de til…