punditokraterne.dk
Mandag Morgen Watch
Mandag Morgen, vistnok med undertitlen “Ugebrevet,” er navnet på nogle sammenhæftede A4-sider, der vil være mange læsere af Punditokraterne bekendt. Der er tale om en i stilen ret præt…