punditokraterne.dk
Something completely different
Advarsel: Denne post har intet med Muhammed-tegningerne, ytringsfrihed e.l. at gøre … Læs kun videre på eget ansvar! Den har derimod en del at gøre med det evigtaktuelle Punditokrat-tema: Se…