puig-assessors.cat
Euro. - Gestoria Puig Assessors
Resolució de 28 d’agost de 2018, del Banc d’Espanya, per la qual es publiquen els canvis de l’euro corresponents al dia 28 d’agost de 2018, publicats pel Banc Central Europeu, que tindran la consideració de canvis oficials, d’acord amb el disposa l’article 36 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre la Introducció de …