puig-assessors.cat
Els elements patrimonials no poden ser objecte de revalorització quan el valor de mercat dels mateixos sigui superior al seu valor comptable - Gestoria Puig Assessors
Els elements patrimonials no poden ser objecte de revaloració tot i que el valor de mercat d’aquests sigui superior al seu valor comptable segons resposta a la consulta vinculant de la Direcció General de Tributs de 8 juliol 2014. Para más información contacte con nosotros enviando su consulta a info@puig-assessors.cat o llame al 93 773 …