puig-assessors.cat
El treballador que de forma voluntària o forçosa es trobi adscrit a un sistema de guàrdia localitzable. - Gestoria Puig Assessors
• El treballador que de forma voluntària o forçosa es trobi adscrit a un sistema de guàrdia localitzable ha d’evitar aquelles situacions que li impedeixin complir amb les comeses pròpies del servei per al qual eventualment pugui ser requerit i que poden arribar a incloure la conducció de vehicles. Així, ho estableix una sentència de …