psychiatrischjuridischgezelschap.nl
Bijeenkomst PJG 13 februari 2018
'Snakes in suits and in prisons' • 17.30 ontvangst • 17.45 aanvang bijeenkomst • 18.45 pauze met broodjes • 20.30 einde bijeenkomst