psychevent.ir
کارگاه روانشناسی تربیت درمانگر ACT / مشهد - روان رویداد
کارگاه روانشناسی تربیت درمانگر ACT / مشهد مدرس: دکتر مهدی ولی زاده / زمان برگزاری : 10 و 11 اسفند 96 / ساعت : 9 الی 17 / هزینه : 200 هزار تومان ( برای دانشجویان 180 هزار تومان ) / تلفن : 09034561723 - 36616966 /