psychatog.pl
Zmiany w zasadach przy Core Set 2019 -
Bartłomiej Wieszok opisuje zmiany w zasadach, jakie przyniósł najnowsze Magic Core Set 2019. A trochę nowości w M19 jest.