psychatog.pl
Słownik socjolektu MtG - tekst wprowadzający do słownika i pracy -
Armin Wójcik prezentuje pełny Słownik socjolektu MtG, który był tematem jego pracy licencjackiej