psychatog.pl
Lekcja 11 - przerabiamy dwa kolejne zestawy z PTQ -
Kolejna lekcja limited i znowu przerabiamy dwa zestawy z PTQ Theros. Wiedzę trzeba utrwalić!