psikodanisman.com
Öğretmenlerin Evlilik Uyumlarının, İş Ve Yaşam Doyumları Ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
ÖĞRETMENLERİN EVLİLİK UYUMLARININ, İŞ VE YAŞAM DOYUMLARI VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Uzm. Psk. Dan. Havva BAYAR Prof.Dr. Turan AKBAŞ ÖZET Bu araştırmada, öğretmenlerin, evlilik uyumlarının iş ve yaşam doyumları ve bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Adana ilinde ilkokul, ortaokul ve lisede görev yapan 250 evli öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin evlilik uyumlarına ilişkin veriler “Evlilik Uyum Ölçeği” (Locke ve