psihoterapia-bg.com
Разликите между увереност в себе си и амбиция. Парадоксът на амбицираното нещастие
Потребностите водят живота ни Защо правим нещата? Обикновено правим нещо, за да задоволим потребностите си. Потребности от всякакъв вид, от храна и физическа сигурност до свобода и себе реализация. Понякога…, не е понякога, а често се оказва, че прекаляваме в правенето. Направеното не ни носи някакво удовлетворение и успех, не задоволява истинска наша потребност. Това …