psihoterapia-bg.com
КОГАТО ЗАПОЧНАХ ДА ОБИЧАМ СЕБЕ СИ...
Смята се, че този прекрасен текст е речта на Чарли Чаплин по повод 70-тата му годишнина. И въпреки, че може да не сме сигурни кой е автора, важен е самият текст и истините за живота, които показва. Когато започнеш да обичаш себе си, започваш да живееш! Можете да споделите вашите мнения и опит относно това …