psihoterapia-bg.com
Аз вече не чакам за ... (отговорите на зрелостта)
Аз вече не чакам специални случаи [нито специални условия], за да направя нещо; Паля най-добрите си свещи всеки ден. Аз вече не чакам да изчистя къщата си; Пълня я с хора, които разбират, че даже прахта може да бъде свещена. Аз вече не чакам хората да ме разбират; Това не е тяхна работа. Аз вече …