przegladlubartowski.pl
Część budżetu powiatu na promocję, ochronę zdrowia i bezpieczeństwo
Znamy już wyniki konkursu ofert na działania związane z promocją powiatu, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na co zostały przeznaczone środki z budżetu starostwa?