przegladlubartowski.pl
Scena Zbliża
Na początku października odbył się przegląd integracyjno-kulturalny „Scena Zbliża 2018”.