przegladlubartowski.pl
Nagroda dla zespołu Releve z PMDK
Zespół Releve, pracujący w PMDK pod kierunkiem Jolanty Grabowskiej, zdobył III miejsce na XI Wojewódzkim Turnieju Zespołów Tanecznych o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego.