przegladlubartowski.pl
Na jednym bilecie w PKP InterCity i w Przewozach Regionalnych
PKP Intercity poinformowaƂo o zamiarze honorowania biletów Polregio na trasie Lublin–Lubartów od 10 czerwca.