przegladlubartowski.pl
Pożar w szkole w Skrobowie
Pożar miału węglowego w podziemnym magazynie Szkoły Podstawowej w Skrobowie gasili dziś Lubartowscy strażacy.