przeczywistosc.pl
PETYCJE - Przeczywistość
Petycja o wstrzymanie adopcji zagranicznych zrywającyh więzi rodzinne dziecka i rozdzielających rodzeństwa Petycja o odwołanie Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka Petycja przeciw możliwości natychmiastowego zabierania dziecka rodzicom