przeczywistosc.pl
Historia o gwiazdach po dwóch stronach ekranu - Przeczywistość
Na planecie Ziemia lądujemy bez wcześniejszego rozeznania terenu, bez wiedzy o tubylczych normach, ani ich odstępstwach. Trudno stwierdzić czy w związku z tym wszystko nas dziwi, czy raczej, że nie dziwi nas nic, z pewnością jednak nie mamy świadomości tego co powinno nas dziwić, a co nie. Z tego powodu w dzieciństwie nie ma granicy między światami …