prouespeculacio.org
La Generalitat paralitza el lloguer protegit. No pot pagar els ajuts als promotors privats! El Ministerio dóna per finiquitada les polítiques públiques d’habitatge. La crisi s’agreuja!
CATALUNYA: La política del Departament d’Habitatge de Francesc BALTASAR (ICV-EUiA) sense sortida. La crisi acaba amb els pisos protegits per molt temps. La subvenció sistemàtica als promotors…