prostoroz.org
Zunaj: Oživitev podhoda Tobačna
Druga+akcija+Zunaj+je+pod+streho%21+Skupina+ustvarjalcev%C2%A0Tobiro%2C+ki+ima+vhod+v+pisarno+v+podhodu+Toba%C4%8Dna%2C+ga+je+uredila+v+prijeten+koti%C4%8Dek+za+dru%C5%BEenje.+Z+akcijo+so+opozorili+tudi+na+to%2C+da+podhod+ni+namenjen+pakiranju+avtomobilov.+V+sredo%2C+10.+7.+2019%2C+pripravljajo+tudi+slavnostno+otvoritev%C2%A0podhoda.+Vabljeni%21+%E2%80%9CPodhod+smo+o%C4%8Distili+in+ga+z+barvo+osve%C5%BEili.+%5B%26hellip%3B%5D