prostoroz.org
Zeleno streho bo dobila občina Kranj
Strehe+v+Mestni+ob%C4%8Dini+Kranj+bodo+od+naslednjega+leta+dalje+bolj+zelene.+Letos+septembra+smo+iskali+ob%C4%8Dino%2C+v+kateri+bomo+ozelenili+streho.+Na+poziv+se+je+odzvalo+15+ob%C4%8Din%2C+med+katerimi+je+imel+Kranj+najbolj+prepri%C4%8Dljivo+prijavo.%C2%A0+V+letu+2020+bo+ob%C4%8Dina+dobila+popis+ravnih+streh%2C+ki+so+primerne+za+ozelenitev%2C+novo+zeleno+streho+na+%5B%26hellip%3B%5D