prostoroz.org
Urbana prenova: dobre prakse v Sloveniji in Evropi
Kranj%2C+18.+oktober%2C+10%3A00+%26%238211%3B+17%3A00+Dogodek+v+okviru+Meseca+prostora+v+Kranju+%E2%80%93+Krojeni+prostori+Kranja+Ve%C4%8Dina+mestnih+ob%C4%8Din+v+Sloveniji+se+trenutno+ukvarja+s+prenovo+urbanih+obmo%C4%8Dij.+Ve%C4%8Da+se+tudi+%C5%A1tevilo+nevladnih+organizacij+in+lokalnih+pobud%2C+ki+so+aktivne+na+podro%C4%8Dju+prostora.+Pri+tem+se+odlo%C4%8Devalci%2C+predstavniki+nevladnih+organizacij+in+nenazadnje+ob%C4%8Dani+soo%C4%8Dajo+%5B%26hellip%3B%5D