prostoroz.org
Trajnostna mobilnost v šoli: delavnici na OŠ Poljane in OŠ Dob
V+aprilu+smo+na+O%C5%A0+Poljane+in+O%C5%A0+Dob+skupaj+s+partnerji+izvedli+dve+delavnici%2C+%C2%A0na+katerih+smo+skupaj+s+star%C5%A1i+in+u%C4%8Ditelji+iskali+re%C5%A1itve+za+varnej%C5%A1e+%C5%A1olske+poti+in+se+pogovarjali%2C+kako+po+na%C4%8Delih+trajnostne+mobilnosti+urediti+prihode+v+obe+osnovni+%C5%A1oli.+Odvisnost+od+osebnega+avtomobilskega+prometa+ob+onesna%C5%BEenju+zraka+in+veliki+porabi+energije+%5B%26hellip%3B%5D