prostoroz.org
Srečanje Urbex v Palermu
Konec+januarja+se+je+del+ekipe+prostoRo%C5%BE+mudil+na+sre%C4%8Danju+partnerjev+projekta+Urbex+v+Palermu+%28Italija%29.+Urbex+je+namenjen+izmenjavi+dobrih+praks+na+podro%C4%8Dju+dela+z+mladimi%2C+kjer+se+kot+glavno+izobra%C5%BEevalno+orodje+uporablja+razli%C4%8Dne+participativne+metodologije+raziskovanja+mest.+Namen+projekta+je+z+uporabo+teh+metod+pove%C4%8Dati+udele%C5%BEbo+mladih%2C+ki+so+izpostavljeni+socialni+izklju%C4%8Denosti+in+%5B%26hellip%3B%5D