prostoroz.org
Prenavljamo Črnuški bajer!
%C4%8Crnu%C5%A1ki+bajer+bo+letos+kon%C4%8Dno+prenovljen%21+Vrsto+let+je+bil+bajer+slabo+vzdr%C5%BEevan+in+tako+ni+mogel+za%C5%BEiveti+v+svoji+pravi+podobi.+Leta+2018+je+pre%C5%A1el+v+last+Mestne+ob%C4%8Dine+Ljubljana%2C+ki+se+ga+je+odlo%C4%8Dila+temeljito+preurediti.+K+oblikovanju+idejnih+re%C5%A1itev+in+pripravo+projektov+za+izvedbo+je+MOL+povabila+nas.+S+prenovo+bo+bajer+%5B%26hellip%3B%5D